Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Organizacyjno-Prawny

Referat Organizacyjno-Prawny

Główne zadania Referatu Organizacyjno-Prawnego:

- prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej;

- przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
- prowadzenie spraw mieszkaniowych i obsługa komisji mieszkaniowej;

- prowadzenie spraw związanych z wyborami lokalnymi, parlamentarnymi i referendami;

- prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi;

- analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, opracowywanie wystąpień w tej sprawie;
- prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem Samorządowym, Starostwem Powiatowym oraz innymi organizacjami ponadgminnymi;
- nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Kontakt:

 

Aneta Kopeczek – Sekretarz Gminy


tel. 77 485 43 56 wew. 27
nr pokoju: 15

 

Bogusława Paul – Kierownik Referatu

tel. 77 485 43 56 wew. 17

nr pokoju: 14

 

Anna Broniewicz – Inspektor ds. pracowniczych i gospodarczych


tel. 77 485 43 56 wew. 16
nr pokoju: 16

 

Paulina Szczygieł – Inspektor ds. działalności gospodarczej i spraw mieszkaniowych

tel. 77 485 43 56 wew. 37
nr pokoju: 17

 

Olga Mrowiec – Inspektor ds. obsługi sekretariatu

tel. 77 485 43 56 wew. 28

nr pokoju: 13

 

Bogusława Paul – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

tel. 77 485 43 56 wew. 37

nr pokoju: 14

 

Agnieszka Gogolewska – Referent ds. promocji i kontaktów z mediami


tel. 77 485 43 56 wew. 14
nr pokoju: 10

 

Elżbieta Herud – Inspektor ds. oświaty


tel. 77 485 43 56 wew. 14
nr pokoju: 10

 

Dagmara Kusztubajda - Referent ds. oświaty, kultury i sportu


tel. 77 485 43 56 wew. 14
nr pokoju: 10

 

Krzysztof Dereń - Informatyk

tel. 77 485 43 56 wew. 39

nr pokoju: 6