Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

 

PORZĄDEK XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

Miejsce i termin: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 30 września 2021 r. o godz. 15:00

 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów:

3.1 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21.07.2021 r.

3.2  XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26.08.2021 r.

3.3 XXXV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 03.09.2021 r.

4. Informacje:

4.1  Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2 Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Debata na temat realizacji budżetu w I półroczu 2021roku. Administrowanie gminą.

7. Podjęcie uchwał:

7.1.  w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

7.2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 1874/20, położonej w Kietrzu  przy ulicy Krasińskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do przedsiębiorstwa pod firmą P.K. ”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu, w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei - Wojska Polskiego.

7.5  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wojnowice na lata 2021 - 2031

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.