Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie art.18a ust.1, art.18b ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz §2 ust.1 Załącznika nr 7 do Statutu Gminy Kietrz, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kietrz (Dz.U.Woj.Opol. z 17.10.2016, poz.2130, z 16.11.2018, poz.3209, z 21.06.2021, poz.1619), Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Kietrzu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wprowadza się następujące zmiany: Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Bajer

Zofia Janusz

Zuzanna Rogowska

Czesław Lach

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Beata Głogiewicz

Barbara Drzał

Zofia Janusz

Lesław Kuśnierz

Lech Duda

Komisja ds. rozwoju miasta, oświaty i usług:
Damian Bosowski

Małgorzata Król

Agata Mormul

Bartłomiej Górka

Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi:
Małgorzata Bajer

Barbara Drzał

Mirosław Skoczylas

Komisja ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych:
Małgorzata Król

Beata Głogiewicz

Damian Bosowski

Czesław Lach


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/410/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/374/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji rewizyjnej i powołania składów osobowych stał.pdf