Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Stanisława Babiniec z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/408/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.pdf