Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastepuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Skrutacyjną celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Rady Miejskiej w Kietrzu na sesji w dniu 20.09.2021 r. 2. W razie konieczności wyboru na sesji, o której mowa w ust. 1 Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu powołana niniejszą uchwałą Komisja Skrutacyjna przeprowadzi to głosowanie.
§ 2. Ustala się skład osobowy Komisji Skrutacyjnej:
1) Przewodniczący Komisji Damian Bosowski
2) Członek Komisji Agata Mormul
3) Członek Komisji Bartłomiej Górka

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


 

PDF   Uchwała Nr XXXVI/406/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20-09-2021 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu.pdf