Przejdź do treści strony WCAG

Skarbnik Gminy

Powołanie Skarbnika Gminy

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:


Z dniem 1 stycznia 2019 r. powołuje się Panią Beatę Trzcińską na skarbnika Gminy Kietrz.