Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 124.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 roku

 

w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działki gruntu nr 1870/4, położonej w Kietrzu z przeznaczeniem na cele  magazynowe,  stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ),  art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm. ), zarządzenia Nr 23.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości o innym przeznaczeniu niż cel mieszkaniowy, stanowiących własność Gminy Kietrz oraz zarządzenia Nr 123.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na cele magazynowe położonego w Kietrzu, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Położenie

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie  w planie zagospodarowania.  przestrz. m. Kietrz

Cel dzierżawy

Okres

 dzierżawy

Wysokość czynszu miesięcznego  lub rocznego za 1m²

 

dz. nr 1870/4

KW nr OP1G/00025779/9

 

0,4490

 

Kietrz

 ul. Matejki

 

 

grunt w części zabudowany przenośnymi kioskami handlowymi, nie związanymi trwale z gruntem i na części jest usytuowane targowisko miejskie.

 

 

Teren zabudowy usługowej.

 

Wydzierżawienie gruntu o pow.  66 m2  na cele magazynowe.

 

 1 rok

 1,00 zł/m² netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

2. Dzierżawcy poza czynszem dzierżawy, będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz