Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108809 O.

PDFOgłoszenie o zamówieniu (136,08KB)
DOCXID postępowania.docx (11,53KB)
DOCXlink do postępowania.docx (11,10KB)
DOCSTWiORB Remont odcinka drogi w ciągu ul. Długiej w Kietrzu będącej dr. publiczną gm. nr 108809 O.doc (729,00KB)
DOCSWZ - TP.doc (327,50KB)
PDF00_Opis techniczny.pdf (1,31MB)
PDF01_Długa_Z1_zagospodarowanie_podpisany.pdf (635,48KB)
PDF02_Długa_Z2_zagospodarowanie_podpisany.pdf (825,48KB)
PDF03_Długa_K1_konstrukcja_podpisany.pdf (417,51KB)
PDF04_przedmiar.pdf (209,33KB)
DOCZał nr 3 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (49,50KB)
DOCZał nr 4 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (54,50KB)
DOCZał nr 5 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust. 3 Pzp.doc (47,50KB)
DOCZał nr 6 do SWZ - Wykaz robót wykonanych - Poziom.doc (90,00KB)
DOCZał nr 7 do SWZ - Oświadczenie - art. 117 ust. 4 Pzp.doc (48,00KB)
DOCZał nr 8 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc (43,00KB)
PDFZał nr 9 do SWZ - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal.pdf (2,76MB)
DOCZał nr 10 do SWZ - Wzór formularza oferty.doc (74,00KB)
DOCXZał Nr 11 do SWZ - wzrór umowy.docx (32,05KB)
DOCZał nr 12 do SWZ - Oświadczenie (wykluczenie) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc (44,50KB)
DOCZał nr 13 do SWZ - Oświadczenie (warunki udziału) - art. 125 ust. 5 Pzp.doc (44,00KB)
PDFWYJAŚNIENIE DO PRZEDMIARU.pdf (172,28KB)
PDFkwota przeznaczona na zadanie.pdf (238,73KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (373,43KB)
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (318,52KB)