Przejdź do treści strony WCAG

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Leszek Wilk pełni swoją funkcję od dnia 1 styczna 2011 roku.

Zakres zadań i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.

Ponadto sekretarz prowadzi następujące sprawy:

- pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

- pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

- urzędnik wyborczy,

- sporządzanie testamentów.

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godz. 10.00-12.00 i 14.00-15.00.