Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miejskiej w Kietrzu Panem Bartłomiejem Górką przez pracodawcę Scania Polska S.A., Aleja Katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/402/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.pdf