Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego

Na podstawie art.1 ust.2, art.2, art.4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j.Dz.U. z 2021r., poz.679) w związku z art.7 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.1372)

§ 1. Powierzyć spółce komunalnej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” spółka z o.o. w Kietrzu z siedzibą ul. Traugutta nr 15, 48-130 Kietrz na czas nieoznaczony realizację zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/397/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.pdf