Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXXIV SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 26.08.2021 ROKU GODZ. 15:00

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Rozpoczęcie obrad sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  3. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza;
  4. zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;
  5. nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;
  6. nadania wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Kietrz”;
  7. powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Kietrz w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego;
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 450/2  położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 314/3 położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  10. wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/11, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej nr 144/10, położonej w Kietrzu  przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;
  12. nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;

4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                 Mirosław Skoczylas