Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 16 sierpnia 2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działkami nr 2034/2 i 2459  k.m.14 o łącznej powierzchni  0,0645 ha, obręb Kietrz, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00014610/7, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 35 000,00 zł

Najwyższa cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 35 350,00 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100)

 

Przetarg wygrał:

Pan Marcin Batkowski

 

 

Kietrz, dn. 23.08.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 23.08.2021 r. do 31.08.2021 r.