Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

trzeci, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 19 sierpnia 2021r. na sprzedaż lokalu nr 1 znajdującego się na I kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Kozłówkach 64A (na parterze), na  działce gruntu nr 255/2  k.m.3 o powierzchni  0,1162 ha, obręb Kozłówki, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00032281/3 stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym..

 

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 39 900,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 40 300,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy trzysta 00/100)

 

Przetarg wygrała:

Pani Bronisława Beniak

 

 

 

Kietrz, dnia. 20.08.2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 20.08.2021 r. do 28.08.2021 r.