Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 1870/3 położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki i Długiej, oznaczonej działką nr 1870/3 o powierzchni 0,8294 ha, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zaplanowany na 09.08.2021r., zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników.

 

Z up. Burmistrza Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, 09.08.2021 r.

Wywieszono na tablicy przed siedzibą Urzędu

Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 09.08.2021 r. do 16.08.2021 r.