Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kietrzu przy ul Głubczyckiej 17-19,klatka 17, stanowiącego własność Gminy Kietrz

                                                                                                     

 

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: D.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 30 lipca 2021 r. na sprzedaż lokalu nr 5 znajdującego się na III kondygnacji budynku mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, klatka 17 (na poddaszu), na  działkach gruntu nr 1745 i 1746 k.m.5 o powierzchni  0,2837 ha, obręb Kietrz, zapisanych w księdze wieczystej nr OP1G/00040962/0 stanowiących własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

 

 

 

Kietrz, dn. 30 lipca 2021 r.

Wywieszono na tablicy  przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 30.06.2021 r. do 06.08.2021 r.