Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art.25 ust. 2 w zw. z art.23 ust. 1 pkt 7 oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 163/1 k.m.2, obręb 0010 Ściborzyce Wielkie, o pow. 0.9023 ha położonej w Ściborzycach Wielkich, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/200/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 163 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/387/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf