Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a, f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.),

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Kietrz do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, w której jednym z udziałowców jest Krajowy Zasób Nieruchomości według zasad określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1100, 2127, oraz z 2021 r. poz. 11, 223.), wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości składającej się z kompleksu dwóch działek położonych w Kietrzu, oznaczonych ewidencyjnie działką: nr 1836/4 k.m.5 o powierzchni 0,2185 ha, obręb 0013 Kietrz, przy ul. Matejki i nr 1836/6 k.m.5 o powierzchni 0,2513 ha, obręb 0013 Kietrz, przy ul. Wojska Polskiego, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1G/00021162/3, w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego. § 2. Objęcie udziałów w Spółce nastąpi wg. wartości nominalnej, w zamian za wkład niepieniężny, wymieniony w § 1, którego cena zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o.w postaci prawa własności nieruch.pdf