Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713,1378 oraz z 2021 r., poz. 1038)

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Kietrz spółki pod firmą SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Prudniku, zwaną dalej „Spółką”, której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1100,2127 oraz z 2021 r., poz. 11,223.). 2. Podstawowym celem gospodarczym Spółki jest budowanie domów mieszkalnychoraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz. 11).
§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez Burmistrza Kietrza wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIII/383/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-07-2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf