Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

                                                                                                          Kietrz, dn. 07.07.2021 r.

 

WOP.0004.63.2021.MW

 

 

                                                                                                         

Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

 

W dniu 31 maja Burmistrz Kietrza  przedstawił Radzie Miejskiej w Kietrzu raport o stanie Gminy Kietrz za rok 2020.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata na sesji Rady Miejskiej w Kietrzu w dniu 21 lipca 2021 r., w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kietrz. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Kietrzu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja – a więc 20 lipca 2021 r. (wtorek). Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kietrz przyjmowane będą w Biurze Rady.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                     w  Kietrzu

                                                                                               Mirosław Skoczylas

 

PDFRAPORT za 2020.pdf
Zarządzenie nr 69/2021 z dnia 31 maja