Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287155261247232422000
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 5841
 2. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 1776
 3. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 1718
 4. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 1666
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1666
 6. Postępowania do 30 tyś. EURO
  Wyświetleń: 1483
 7. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 1194
 8. Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu na realizację w 2020 roku zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 969
 9. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 969
 10. Zarządzenia
  Wyświetleń: 936
 11. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 848
 12. Aktualności
  Wyświetleń: 783
 13. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 721
 14. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 598
 15. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 574
 16. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 573
 17. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 533
 18. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 529
 19. Sesje
  Wyświetleń: 519
 20. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 518
 21. Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020 r.
  Wyświetleń: 517
 22. Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Kietrza z 11 września 2020r.
  Wyświetleń: 508
 23. Budżet
  Wyświetleń: 501
 24. Informacja dotycząca przedstawienia przez Burmistrza Kietrza raportu o stanie gminy oraz zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem
  Wyświetleń: 462
 25. Sołectwa
  Wyświetleń: 462
 26. Protokoły
  Wyświetleń: 458
 27. ZARZĄDZENIE NR 84/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 456
 28. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 455
 29. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 455
 30. Sprawozdania
  Wyświetleń: 451
 31. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 440
 32. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 429
 33. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 422
 34. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 420
 35. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 415
 36. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 410
 37. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 405
 38. Przetargi
  Wyświetleń: 395
 39. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 389
 40. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 388
 41. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 378
 42. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 378
 43. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 517 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 376
 44. Opłaty
  Wyświetleń: 375
 45. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 373
 46. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 370
 47. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 368
 48. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 366
 49. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 360
 50. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 358
 51. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 355
 52. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 353
 53. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 352
 54. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 349
 55. Karty usług
  Wyświetleń: 344
 56. Pobierz programy
  Wyświetleń: 344
 57. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 341
 58. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 335
 59. Porządek
  Wyświetleń: 330
 60. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 330
 61. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 329
 62. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 328
 63. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 327
 64. Budżet 2020
  Wyświetleń: 323
 65. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 319
 66. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 316
 67. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 316
 68. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 312
 69. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 311
 70. Akty prawne
  Wyświetleń: 307
 71. Podatek leśny
  Wyświetleń: 305
 72. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 305
 73. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 304
 74. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 300
 75. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 299
 76. Informacja o ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu
  Wyświetleń: 296
 77. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 295
 78. Podatek rolny
  Wyświetleń: 292
 79. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 287
 80. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 284
 81. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 281
 82. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 281
 83. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 280
 84. Informacje
  Wyświetleń: 279
 85. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 278
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 274
 87. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 272
 88. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 265
 89. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 264
 90. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 258
 91. Remont odcinka drogi Traugutta w Kietrzu, będącej drogą publiczną gminną nr 108813 O.
  Wyświetleń: 258
 92. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 254
 93. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 251
 94. Deklaracje
  Wyświetleń: 248
 95. PORZĄDEK XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
  Wyświetleń: 248
 96. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 246
 97. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 243
 98. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 236
 99. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 233
 100. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 232
 101. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 230
 102. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 230
 103. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 229
 104. Stwierdzenie przydatności wody do spożycia
  Wyświetleń: 226
 105. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 225
 106. Podatek leśny
  Wyświetleń: 225
 107. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 223
 108. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 220
 109. Podatek leśny
  Wyświetleń: 219
 110. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 217
 111. Podatek rolny
  Wyświetleń: 216
 112. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie
  Wyświetleń: 216
 113. Podatek rolny
  Wyświetleń: 214
 114. ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 212
 115. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 211
 116. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 210
 117. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 209
 118. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 208
 119. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 208
 120. ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 208
 121. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 207
 122. 2020
  Wyświetleń: 206
 123. ZARZĄDZENIE Nr 116.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 206
 124. Honorowy Patronat Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 205
 125. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 205
 126. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 205
 127. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 204
 128. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 204
 129. ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 204
 130. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 203
 131. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 200
 132. Opinie RIO
  Wyświetleń: 199
 133. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.
  Wyświetleń: 198
 134. ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 195
 135. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 192
 136. ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 192
 137. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 188
 138. ZARZĄDZENIE Nr 106.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 182
 139. ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 182
 140. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020 r.
  Wyświetleń: 180
 141. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 178
 142. ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 178
 143. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 175
 144. Referat Organizacyjno-Prawny (oświata)
  Wyświetleń: 174
 145. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, obejmującego: Budowę integracyjnego placu zabaw przy ul. Głowackiego w Kietrzu
  Wyświetleń: 173
 146. ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku
  Wyświetleń: 173
 147. ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 172
 148. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 171
 149. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 166
 150. Archiwalne dane dot. podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 165
 151. Wykaz Danych o Dokumentach Zawierających Informacje o Środowisku i Jego Ochronie w roku 2020
  Wyświetleń: 165
 152. UCHWAŁA NR XV/174/2019 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 163
 153. Opłata targowa
  Wyświetleń: 161
 154. Archiwalne dane dot. podatku leśnego
  Wyświetleń: 154
 155. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 154
 156. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 154
 157. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 152
 158. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 151
 159. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 150
 160. Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok
  Wyświetleń: 147
 161. Uchwała Nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 146
 162. Uchwała Nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
  Wyświetleń: 146
 163. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 145
 164. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 2451/4, położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 143
 165. Przebudowa odcinka ulicy Zatorze w Kietrzu.
  Wyświetleń: 141
 166. Archiwalne dane dot. podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 138
 167. Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kietrzu
  Wyświetleń: 138
 168. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 137
 169. Burmistrz Kietrza: ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 136
 170. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 135
 171. Opinie o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Wyświetleń: 132
 172. Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nr 133/3 i 137 położonejw Dzierżysławiu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 132
 173. Archiwalne dane dot. podatku rolnego
  Wyświetleń: 131
 174. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - roczne
  Wyświetleń: 131
 175. Uchwała Nr XXII/258/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kietrza wotum zaufania
  Wyświetleń: 129
 176. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 128
 177. Projekty WPF
  Wyświetleń: 128
 178. I kwartał 2020
  Wyświetleń: 126
 179. Uchwała Nr XXII/259/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
  Wyświetleń: 126
 180. Uchwała Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kietrza
  Wyświetleń: 125
 181. Uchwała Nr XXII/270/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Kozłówkach 64A,stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 123
 182. Opinie o sprawozdaniach z wykonania budżetu - półroczne
  Wyświetleń: 122
 183. II kwartał 2020
  Wyświetleń: 120
 184. Uchwała Nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzuprzy ulicy Nowej 10/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 117
 185. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
  Wyświetleń: 116
 186. II kwartał 2019
  Wyświetleń: 112
 187. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 111
 188. IV kwartał 2019
  Wyświetleń: 107
 189. Protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.04.2020
  Wyświetleń: 106
 190. Zarządzenie nr 97.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 106
 191. Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1753, położonej u zbiegu ulic Głubczyckiej i Okopowej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 93
 192. Uchwała Nr XXII/269/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17A, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 92
 193. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 87
 194. Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19.08.2020
  Wyświetleń: 82
 195. Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz.ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 81
 196. ZARZĄDZENIE NR 83/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 09 wrzesień 2020 r.
  Wyświetleń: 77
 197. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 10.03.2020
  Wyświetleń: 74
 198. Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30.06.2020
  Wyświetleń: 73
 199. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 72
 200. Uchwała Nr XXII/272/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przyul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 71
 201. Zarządzenie nr 76/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 70
 202. ZARZĄDZENIE Nr 132.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 67
 203. Stanowisko do samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020
  Wyświetleń: 66
 204. ZARZĄDZENIE Nr 131.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 września 2020 r.
  Wyświetleń: 66
 205. Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 62
 206. Protokół z XX sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28.05.2020
  Wyświetleń: 58
 207. Uchwała Nr XXII/266/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głowackiego 13/10, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 53
 208. Uchwała Nr XXII/265/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 18/8, stanowiącego własność Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 50
 209. Uchwała Nr XXII/268/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, stanowiącej własność gminy Kietrz
  Wyświetleń: 50
 210. ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 48
 211. Uchwała Nr XXII/263/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kietrz do "Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej- KOLEJ+ do 2028 roku" i zawarcie umowy o partnerstwie z W
  Wyświetleń: 45
 212. Zawiadomienie-obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu”
  Wyświetleń: 37
 213. Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 36
 214. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu” na działce ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław
  Wyświetleń: 33
 215. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz, powiat głubczycki, województwo opolskie
  Wyświetleń: 28
 216. Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienia do organów opiniujących pod względem wymagań ochrony środowiska przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu, Gmina Kietrz” na dz. ew. nr 17/5 i 17/6 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 14
 217. Postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na dz. ew. nr 48/34 obręb Dzierżysław, gm. Kietrz
  Wyświetleń: 4
 218. ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020
  Wyświetleń: 3
 219. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ew. 347 (obręb 0008) w miejscowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 2
 220. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr ew. 347 (obręb 0008) w miejsowości Chróścielów, Gmina Kietrz"
  Wyświetleń: 1