Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7010258287476100000
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 2071
 2. DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY w Wiejskim Domu Kultury w Nowej Cerekwi
  Wyświetleń: 433
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 421
 4. Zarządzenia
  Wyświetleń: 330
 5. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 305
 6. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 236
 7. Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 225
 8. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 219
 9. Urząd Miejski w Kietrzu
  Wyświetleń: 210
 10. Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży
  Wyświetleń: 178
 11. Informacja o ofercie KSKS "GRYF"
  Wyświetleń: 164
 12. Budżet
  Wyświetleń: 163
 13. Informacja o ofercie KS "POGOŃ" Wojnowice
  Wyświetleń: 160
 14. Sprawozdania
  Wyświetleń: 152
 15. Aktualności
  Wyświetleń: 149
 16. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 147
 17. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 142
 18. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 136
 19. Sesje
  Wyświetleń: 135
 20. POSTANOWIENIE NR 145/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 132
 21. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 131
 22. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 129
 23. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 127
 24. Budżet 2020
  Wyświetleń: 124
 25. Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  Wyświetleń: 124
 26. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 122
 27. Protokoły
  Wyświetleń: 120
 28. Harmonogram dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 116
 29. Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia  02.07.2020 r.
  Wyświetleń: 116
 30. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 115
 31. Sołectwa
  Wyświetleń: 115
 32. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 114
 33. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 114
 34. Sprawozdania 2020
  Wyświetleń: 114
 35. Sprawozdania 2019
  Wyświetleń: 112
 36. Porządek
  Wyświetleń: 111
 37. Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa
  Wyświetleń: 111
 38. Burmistrz Kietrza
  Wyświetleń: 108
 39. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 106
 40. Pobierz programy
  Wyświetleń: 104
 41. Protokoły Komisji Rady Miejskiej w Kietrzu
  Wyświetleń: 100
 42. Referat Organizacyjno-Prawny
  Wyświetleń: 99
 43. Informacja z realizacji budżetu
  Wyświetleń: 98
 44. Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 98
 45. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 97
 46. Referat Finansowo-Podatkowy
  Wyświetleń: 96
 47. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 96
 48. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 95
 49. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 95
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 94
 51. ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 94
 52. Protokół z posiedzenia Komisji ds. rozwoju miasta, oświaty i usług 18 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 93
 53. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 93
 54. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju
  Wyświetleń: 90
 55. Urząd Stanu Cywilnego / Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 90
 56. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Kietrz
  Wyświetleń: 89
 57. Pliki do pobrania dotyczące Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
  Wyświetleń: 85
 58. Statut Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 85
 59. Skład Rady Miejskiej Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 83
 60. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz
  Wyświetleń: 83
 61. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 81
 62. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 80
 63. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 80
 64. Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 80
 65. OBWIESZCZENIE Burmistrza Kietrza z dnia 16 czerwca 2020 roku
  Wyświetleń: 79
 66. Referat Projektów i Rozwoju
  Wyświetleń: 79
 67. Skład Komisji kadencji 2018 -2023
  Wyświetleń: 79
 68. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 78
 69. Komisja ds. rozwoju miasta,oświaty i usług
  Wyświetleń: 77
 70. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 77
 71. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 76
 72. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 76
 73. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 75
 74. Skład Komisji kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 75
 75. Komisja ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi
  Wyświetleń: 73
 76. Informacje
  Wyświetleń: 72
 77. Komisja ds.mieszkaniowych,rodzinnych i świadczeń socjalnych
  Wyświetleń: 72
 78. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 72
 79. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 71
 80. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 71
 81. Podatek leśny
  Wyświetleń: 69
 82. Podatek rolny
  Wyświetleń: 69
 83. Deklaracje
  Wyświetleń: 68
 84. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
  Wyświetleń: 67
 85. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 66
 86. Uchwały RadyMiejskiej
  Wyświetleń: 65
 87. Podatek leśny
  Wyświetleń: 64
 88. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 64
 89. Podatek rolny
  Wyświetleń: 63
 90. Akty prawne
  Wyświetleń: 51
 91. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 51
 92. Opłaty
  Wyświetleń: 50
 93. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 48
 94. Podatek leśny
  Wyświetleń: 47
 95. Podatek rolny
  Wyświetleń: 44
 96. Wzory informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 40
 97. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 38
 98. Uchwały 2020
  Wyświetleń: 36
 99. Zarządzenie nr 83.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 24
 100. Utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 23
 101. Informacja dot. niemożności doręczenia pakietów do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 20
 102. INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 17 z późn. zm.) - Aktualizacja
  Wyświetleń: 18
 103. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 18
 104. Opłata targowa
  Wyświetleń: 17
 105. Zarządzenie nr 87.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 29 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 106. Stawki podatku od nieruchomości w roku 2020
  Wyświetleń: 14
 107. Stawki podatku rolnego w roku 2020
  Wyświetleń: 13
 108. Klauzula RODO
  Wyświetleń: 12
 109. Stawki podatku leśnego w roku 2020
  Wyświetleń: 12
 110. Wykazy nieruchomości (sprzedaż,dzierżawa,użyczenia)
  Wyświetleń: 12
 111. Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 11
 112. Zawiadomienie dot. konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obory krów zasuszonych na fermie krów „Krotoszyn” na działce ewidencyjnej nr 48/34 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
  Wyświetleń: 10
 113. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 9
 114. Karty usług
  Wyświetleń: 8
 115. Przetargi - ogłoszenia
  Wyświetleń: 7
 116. Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości w zakresie opodatkowania dróg sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi (dr), służących wyłącznie do transportu wewnętrznego
  Wyświetleń: 6
 117. Wykaz punktów zbierania odpadów folii i sznurka, powstających w gospodarstwach rolnych
  Wyświetleń: 6
 118. Zarządzenia Burmistrza w zakresie gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 5
 119. ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku
  Wyświetleń: 2