Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 17 CZERWCA 2021 ROKU, godz. 15:00

 

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

3.1 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.2 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

3.3 uchwała w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kietrz służebnościami gruntowymi w tym służebnościami przesyłu

3.4 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia na czas nieoznaczony lokalu użytkowego usytuowanego na działce nr 1643/4, położonego w Kietrzu oraz nieruchomości rolnej oznaczonej działką nr 410/1 położonej w Ściborzycach Wielkich

4. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          

                                                                             /-/  Mirosław Skoczylas