Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.2 i art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r . o petycjach (Dz. Uz 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uznaje petycję z dnia 02.03.2021 r. za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu, który zawiadomi osobę wnoszącą petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/356/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf