Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.2020 r., poz.713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nr 46/13 k.m.5 o powierzchni 0,2219 ha położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz. Celem sprzedaży działki jest realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/355/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf