Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.)

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej działką nr 2026 k.m.14 o pow. 0,0560 ha położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00019442/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, stanowiącej własność Gminy Kietrz. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/310/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Głowackiego oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/354/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf