Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art.13 ust.1, art.25 ust.2 w zw. z art.23 ust.1 pkt 7 art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn.zm.),

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 597 k.m.3 o pow. 0,0539 ha, położonej w Ściborzycach Wielkich, zapisanej w księdze wieczystej Nr OP1G/00021167/8, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXI/353/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27-05-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.pdf