ˆ

Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, od środków transportowych, psów, rolnego i leśnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-03 12:48:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                      KARTA   USŁUG   Nr  FP/05
w Kietrzu   
 
        
      Nazwa usługi: ROZŁOŻENIE NA RATY  PODATKU OD        
                             NIERUCHOMOŚCI, OD ŚRODKÓW  
                             TRANSPORTOWYCH, PSÓW, ROLNEGO I LEŚNEGO. 
                             (dotyczy osób fizycznych i osób prawnych nie będących
                               przedsiębiorcami)
Podstawa prawna:
Art. 48  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 
Wymagane dokumenty:
·  Wniosek podatnika skierowany do Burmistrza Kietrza
·   Zaświadczenie o dochodach podatnika oraz wszystkich osób wspólnie z nim
    zamieszkujących
·   Oświadczenie o wysokości kosztów utrzymania (należy wypełnić druk dostępny w
    pokoju nr 9 tut. Urzędu)
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku: sekretariat Urzędu Miejskiego w Kietrzu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz 
Miejsce,   w którym   faktycznie wykonywana jest usługa: referat finansowo-podatkowy pok. nr 9, nr tel. (77) 4854356 w. 23; godz. pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek- piątek 7.30- 15.30
Rodzaj rozstrzygnięcia:  decyzja Burmistrza Kietrza w sprawie odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
Opłaty:
Opłata skarbowa znakami skarbowymi w wysokości 5zł.
Termin załatwienia sprawy:
Do jednego miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
O każdym braku możliwości załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
za odwołanie - 5 zł
za każdy załącznik – 0,50 zł
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-03 12:48:55
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-03 12:48:55
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-03 12:48:55
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-06-03 14:48:55
Artykuł był wyświetlony: 2083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu