Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 69/2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 31 maja 2021 roku

Zarządzenie Nr 69/2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 31 maja 2021 roku

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2020

 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713, 1378) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przedstawić raport o stanie Gminy Kietrz za rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Raport o stanie Gminy Kietrz podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Kietrzu oraz publikacji na stronie internetowej gminy Kietrz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

 

PDFRAPORT 2020.1.pdf