Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja

                                                                                                                    Kietrz, 25.05.2021 r.

 

INFORMACJE O KTÓRYCH MOWA W ART.46 UST. 1 USTAWY O FINANSOWANIU ZADAŃ OŚWIATOWYCH (DZ.U. z 2020 POZ. 2029 z późn. zm.) - Aktualizacja

 

 

Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia/dziecko na 2021 r.:

 

RODZAJ PLACÓWKI

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI NA ROK

Publiczne przedszkola

18 089,76

Publiczne oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych- na podstawie  Publicznego oddziału przedszkolnego                 w Głubczycach

 

8 027,10

 

 

Wskaźnik zwiększający na 2021 r.:

 

RODZAJ PLACÓWKI

WSKAŹNIK

Szkoły podstawowe na terenie wiejskim

1,196

 

Statystyczna liczba uczniów:

 

Informacje

Ogółem

Przedszkola

214

Oddziały Przedszkolne

83

Szkoły podstawowe

677

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

5

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

6

 

 

Najbliższa gmina o której mowa w art. 10 ust. 1 – 18 oraz art. 14 ust. 7 – Gmina Głubczyce.

 

 

                                                                                                                   

Z up. Burmistrza

/-/ mgr Aneta Kopeczek

Sekretarz Gminy