Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, oznaczonej działką nr 2034/2 i 2459,stanowiącej własność Gminy Kietrz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.).

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2034/2 o pow. 0,0339 ha, 2459 o pow. 0,0306 ha, łącznie 0,0645 ha, k.m.14, obręb Kietrz, położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Szkolnej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00014610/7, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDFUchwała Nr XXX/349/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowack.pdf