Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w zw. z art.52 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U.
z 2021 r., poz. 485), Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Kietrz na lata 2016-2023” przyjęty Uchwałą nr
XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDFUchwała Nr XXX/346/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 14 kwietnia 2021 roku.pdf
PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta Kietrz na lata 2016-2023.pdf