Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 27 MAJA 2021 ROKU, godz. 14:00

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 roku.

4.Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2021
     roku.

5. Informacje:

5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących gminny zasób nieruchomości;

7.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.3 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/13 położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.5 w sprawie rozpatrzenia petycji

7.6 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowe  

Obywatelstwo Miasta Kietrza" oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz";

7.7 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

7.8 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

7.9. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021

7.10. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

7.11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021-2026

7.12 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chróścielów na lata 2021-2028

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          

                                                                                      Mirosław Skoczylas

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania od pracy:

-art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8.03.1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm