Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza... - Konkursy na rok 2018 - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Konkursy na rok 2018

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Kietrza z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku i ustalenia regulaminu jej pracy

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-13 13:25:37 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-13 13:30:20 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909), w związku z Uchwałą  Nr XLIV/400/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kietrz z organizacja mi pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
zarządzam, co następuje:

Akapit nr 2 - brak tytułu

 § 1. Powołuje Komisje Konkursowe w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na 2018 rok. z zakresu :
  1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie:
- Bogusława Paul - Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Elżbieta Herud- Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Mariusz Gach - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Kietrzu Jesteśmy Wyjątkowi)
- Danuta Rudnicka - Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu).
Komisja obraduje w dniu 14.02.2018 r.
 
2.   Działań na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie:
- Bogusława Paul – Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Elżbieta Herud - Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Grzegorz Duda- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (KS Pogoń Wojnowice)
- Adriana Dziaczyszyn- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”).
Komisja obraduje w dniu 15.02.2018 r.
 
3.   Ochrony i promocji zdrowia w składzie:
- Bogusława Paul – Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Elżbieta Herud- Przedstawiciel Organu Wykonawczego
- Grzegorz Duda- Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (KS Pogoń Wojnowice)
  • Osoba wskazana przez organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”)
Komisja obraduje w dniu 15.02.2018 r.
 
§ 2. Zadaniem komisji jako zespołu doradczo- opiniującego, o którym mowa w §1 jest opiniowanie ofert złożonych na realizację zadań, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniach o przedmiotowych konkursach.
§ 3. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Prac Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4. Wzory typowych formularzy stosowanych przez Komisję Konkursową stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
            1. wzór oświadczenia członka Komisji - załącznik nr 2,
            2. wzór karty oceny formalnej oferty - załącznik nr 3,
            3. wzór kary oceny merytorycznej oferty - załącznik nr 4,
            4. wzór protokołu z posiedzenia komisji konkursowej - załącznik nr 5.
 
§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 13:25:37
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 13:30:20
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 13:30:20
Artykuł był wyświetlony: 151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu