ˆ

Nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

BURMISTRZ KIETRZA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES TRZECH LAT LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W KIETRZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 10/H, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KIETRZ.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-13 12:18:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 10.07.2017 r.                                                                                                                                                                                                  
Ogłoszenie  o  przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 4 , art. 38 , art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: z 2016 r., poz.446 z póżn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm./, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 118.A.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat lokali użytkowych nr H i I mieszczących się w budynku przy ul. Głubczyckiej 3 w Kietrzu i lokalu użytkowego nr H mieszczącego się              w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 98.A.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego nr H położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Wojska Polskiego nr 10 w Kietrzu, stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do oddania w najem na okres trzech lat, Burmistrz Kietrza:
 
o g ł a s z a   p i e r w s z y   p u b l i c z n y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y
 
na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu , stanowiącego  własność Gminy Kietrz.
 
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu