Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r. - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-13 14:45:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-03-13 14:45:25
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-03-13 14:45:25
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-03-13 14:48:28
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-03-13 15:48:28
Artykuł był wyświetlony: 1502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Kietrz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-14 10:42:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-03-14 10:42:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-03-14 10:42:00
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-03-14 10:42:43
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-03-14 11:42:43
Artykuł był wyświetlony: 1494 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 10:54:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 10:54:46
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 10:54:46
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 11:09:39
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-03-17 12:09:39
Artykuł był wyświetlony: 1516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XLII/331/2014 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kietrz do stanu faktycznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-31 08:08:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 08:08:56
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-03-31 08:08:56
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-03-31 08:09:41
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-03-31 10:09:40
Artykuł był wyświetlony: 1534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-10 09:07:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-04-10 09:07:51
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-10 09:07:51
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-04-10 09:10:40
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-04-10 11:10:40
Artykuł był wyświetlony: 1427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KIETRZA z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-16 12:58:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-04-16 12:58:29
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-16 12:58:29
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-04-16 12:59:11
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-04-16 14:59:11
Artykuł był wyświetlony: 1403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-24 10:39:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, 24.04.2014

INFORMACJA 

Burmistrz Kietrza informuje, że w dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Urząd Miejski w Kietrzu będzie nieczynny. Jednocześnie informuję, że w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z kalendarzem wyborczym dzień 2 maja 2014r. jest ostatnim dniem dla zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych (lub osoby przez nich upoważnione).

W związku z powyższym w dniu 2 maja 2014r. urzędnik wyborczy, jako osoba przyjmująca zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pełnić będzie dyżur w godz. 7:30 – 14:00 w pokoju nr 24 (I piętro).

Burmistrz Kietrza

/-/ Józef Matela

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-04-24 10:39:18
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-24 10:39:18
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-04-24 10:39:22
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-04-24 12:43:45
Artykuł był wyświetlony: 1485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-29 12:17:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E

o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

    Burmistrz Kietrza informuje, że w przypadku zgłoszenia do składu Obwodowej Komisji Wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład Komisji, skład Komisji zostanie ustalony w drodze publicznego losowania.

Losowanie zostanie przeprowadzone:

2 maja 2014 r. o godzinie 15.30 w sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro)

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1

Wejście do budynku Urzędu możliwe będzie od strony ul. Matejki.
 Podstawa prawna: art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Burmistrz Kietrza
/-/ Józef Matela

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 12:17:06
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-29 12:17:06
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 12:47:51
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-04-29 14:47:51
Artykuł był wyświetlony: 1516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-29 13:27:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) informuje się:

Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 22  w dniach od 5 do 7 maja 2014 roku w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego

 

Sekretarz Gminy

/-/Leszek Wilk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 13:27:16
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-29 13:27:16
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-04-29 13:29:38
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-04-29 15:29:38
Artykuł był wyświetlony: 2500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-04-30 08:22:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.
-> Informacja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 08:22:22
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2014-04-30 08:22:22
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 08:22:25
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2014-04-30 10:22:25
Artykuł był wyświetlony: 2486 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu