ˆ

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UCHWAŁA NR L/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 11:16:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała do pobrania tutaj.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA Z DNIA 28.03.2018 ROKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz wraz z uzasadnieniem.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-02 17:34:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kietrz, dnia 28.03. 2018 roku.
WKB 6722.1.30.2018.ES
 
OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA KIETRZA
Z DNIA 28.03.2018 ROKU
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Kietrz wraz z uzasadnieniem.
 
Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1073, ze zm.), oraz Uchwały Nr XLIII/388/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści, ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, l.p.14 (w tabeli): w zakresie: zmiany jednostki odniesienia (dla ustalenia miejsc parkingowych) oraz zmiany liczby miejsc parkingowych na jednostkę odniesienia, ustalonej dla składów i magazynów (nowej zabudowy lub zabudowy podlegającej rozbudowie), zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz wraz z uzasadnieniem,

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA o przystąpieniu do sporządzania zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/ 330/ 2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści, ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, l.p. 14 (w tabeli).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 15:32:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 30.01.2018r.
WKB 6722.27.2018.ES
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
o przystąpieniu do sporządzania zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/ 330/ 2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści, ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, l.p. 14 (w tabeli).
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały Nr XLIII/388/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany (w trybie nowelizacji) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz (przyjętego uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 roku, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.07.2017r. poz. 1925, z rozstrzygnięciem nadzorczym nr IN.I.743.54.2017.KD Wojewody Opolskiego, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 1 sierpnia 2017r. poz. 2072), w zakresie treści ustalenia w Rozdziale 10 § 51 ust. 1, liczba porządkowa 14 (w tabeli).

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-18 09:38:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2017
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Ciura Data wytworzenia informacji: 2017-08-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Ciura Data wprowadzenia do BIP 2017-08-18 09:38:17
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2017-08-18 09:46:15
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-08-18 09:46:15
Artykuł był wyświetlony: 1641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIETRZ WRAZ Z UZASADNIENIEM I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-28 13:32:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 27.03.2017 rok.
WKB 6721.6.2017.ES
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIETRZ  WRAZ Z UZASADNIENIEM
I PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
 
Zgodnie z art. 17 pkt  9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.778, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353, ze zm.) oraz zgodnie Uchwałą Nr XXVII/243/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz,  zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, wraz  z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 10.04.2017 roku do  15.05.2017 roku, 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu,  48- 130 Kietrz ul.  3 Maja 1, pokój nr 26, w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 17.00, wtorki, środy, czwartki w godzinach od 7.30 do 15.30 i piątki w godzinach od 7.30 do 14.00. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-08-24 11:11:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLVII/268/2010

Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 27 maja 2010 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
w granicach administracyjnych miasta Kietrz.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40, ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz po stwierdzeniu zgodności planu miejscowego z ustaleniami „Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz” (załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu, z dnia 27 listopada 2008 roku).

Rada Miejska w Kietrzu uchwala:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Sobola Data wytworzenia informacji: 2010-08-24 11:11:47
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Sobola Data wprowadzenia do BIP 2010-08-24 11:11:47
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-08-24 13:52:15
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2015-03-06 09:51:11
Artykuł był wyświetlony: 9467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu