Lokalizacja inwestycji celu publicznego - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 02.08.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-07 13:07:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia 02.08.2018 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy węzła sieciowego 15/0,4 kV Dzierżysław z powiązaniem z istniejącymi liniami 15kV i 0,4kV na działkach nr 60/21, 70/2, 462, 578, 461/1 obręb Dzierżysław, gmina Kietrz
 
Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz.1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650)
 
zawiadamiam

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 31.07.2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-07 13:09:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia 31.07.2018 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 66/13, 66/16, 66/21, 66/22 obręb Nowa Cerekwia, gmina Kietrz
 
Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 i poz.1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257, z 2018 r. poz.149, 650)
 
zawiadamiam

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.11.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 12:27:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.267)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek POLKOMTEL Sp. z o. o.  ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
 
                      
wydano decyzję
 

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 19.10.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-20 14:13:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr 22290 Nasiedle na działce nr 143, obręb Nasiedle, gmina Kietrz

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 29.06.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-29 13:30:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia  29.06.2017 r.
 
Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.267)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek P4 Sp z o. o ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa
 
                      
wydano decyzję

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 31.05.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 11:06:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia 31.05.2017 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7002B na działce nr 189 w Nowej Cerekwi

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 31.05.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 11:04:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia  31.05.2017 r.
 
Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.267)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek P4 Sp z o. o ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa
 
                      
wydano decyzję
WKB 6733/1/2017 z dnia 31.05.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU 7003A na działce 359 położonej w Nasiedlu, gmina Kietrz. 

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 26.04.2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-27 10:29:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza
 
z dnia 26.04.2017 r.
 
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu GLU7003A na działce nr 359 w Nasiedlu

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 22.09.2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-22 23:21:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art. 53, ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 12.09.2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-12 14:36:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w Nasiedlu na działkach nr 536, 537/2, 484, 568, 573, 574, 597, 598, 599, 618, 619/1, 627, 629, 643, 713, 714, 715, 723, 729/1, w Lubotyniu na działkach nr 7/6, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 5 i w Gniewkowicach obrębie Chróścielowa na działkach nr 606/4, 439, 570, 572/3, 574/1, 575, 577, 48-130 Kietrz.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu