ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE Nr 245.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 0,0452 ha z części działki nr 812 położonej w Nowej Cerekwi, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:07:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 / oraz art. 13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 244.A.2017 z dnia 31  października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 812 położonej w Nowej Cerekwi, stanowiącej własność Gminy Kietrz. 

ZARZĄDZENIE Nr 243.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego nr A położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Niepodległości nr 5 w Kietrzu, przeznaczonego do oddania w najem na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:06:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.: z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. /, oraz art. 35 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 /, Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLIII/384/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego   nr A mieszczącego się w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Niepodległości 5 w Kietrzu usytuowanym na działce nr 1763 o pow. 0,1000 ha oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na przedmiotowy lokal oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 242.A.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego nr A położonego w Kietrzu przy ul. Niepodległości 5, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

ZARZĄDZENIE Nr 239.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,0285 ha oznaczonego działkami nr 15/11 i 15/16 wraz z budynkiem hydroforni i siecią wodną usytuowaną na tym gruncie położonych w Wojnowicach, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:04:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/, art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm./, uchwały Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy w przedmiocie umów oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 235.A.2017 z dnia 31 października 2017 roku  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

ZARZĄDZENIE Nr 238.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,5515 ha oznaczonego działką nr 37/3 wraz z oczyszczalnią ścieków położonej w Pilszczu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:03:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/, art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm./, uchwały Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy w przedmiocie umów oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 235.A.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

ZARZĄDZENIE Nr 237.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,3119 ha oznaczonego działką nr 27/26 wraz z oczyszczalnią ścieków położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:02:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/, art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm./, uchwały Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy w przedmiocie umów oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 235.A.2017 z dnia 21 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

ZARZĄDZENIE Nr 236.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony gruntu o pow. 0,1000 ha z części działki nr 27/11 wraz z oczyszczalnią ścieków położonej w Lubotyniu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 13:01:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/, art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm./, uchwały Nr XLIII/387/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy w przedmiocie umów oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 235.A.2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu na czas nieoznaczony wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowaną na tym gruncie w Lubotyniu, Wojnowicach, Pilszczu i gruntu wraz z hydrofornią i siecią wodną w Wojnowicach ul. Górna, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

ZARZĄDZENIE Nr 234.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia gruntu na okres 3 lat oznaczonego działką nr 642/2 położonej w Kietrzu przy ul. Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-31 11:55:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 344.A.2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, usługi, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dostępu do drogi publicznej, przechowywanie sprzętu rolniczego, położonego w : Kietrzu, Kozłówkach, Rogożanach, Chróścielowie, Nowej Cerekwi, Wojnowicach, Lubotyniu, Pilszczu, Nasiedlu, Rozumicach, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
 

ZARZĄDZENIE Nr 229.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 0,0500 ha oznaczonego działką nr 648 położonej w Kietrzu przy ul. Ogrodowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 12:07:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm./ , art.13 ust.1, art. 25, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 227.A.2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego      w Kietrzu i w Ściborzycach Wielkich, stanowiącego własność Gminy Kietrz, 

ZARZĄDZENIE Nr 228.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 0,2700 ha oznaczonego działką nr 546/3 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 12:05:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 / , art.13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 227.A.2017 z dnia 25 października 2017 roku  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu położonego w Kietrzu        i w Ściborzycach Wielkich, stanowiącego własność Gminy Kietrz. 

Informacja o wykazaniu do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kietrz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-22 16:17:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kietrza informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1, na okres 3 tygodni zostały wywieszone zarządzenia dotyczące:
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 16/5;
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22/5;
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22/6;
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Długiej nr 14/13;
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej nr 3/3;
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 13/4;
- wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzysławiu przy ul. Zamkowej nr 18/1.
Ww. nieruchomości stanowią własność Gminy Kietrz.
Termin składania roszczenia o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 6 listopada 2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2017-09-22 16:17:08
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2017-09-22 16:17:27
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2017-09-22 16:17:27
Artykuł był wyświetlony: 265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu