ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE Nr 22.A.2018 Burmistrza Kietrza z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wykazania do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej działką nr 1696/4 k.m.2 obręb Kietrz, położonej w Kietrzu przy ul. Sportowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-22 21:01:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875                              z późn.zm./, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 21.A.2018 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 1696/4 k.m.2 obręb Kietrz, położonej przy ulicy Sportowej w Kietrzu, stanowiącej  własność Gminy Kietrz.
 
Burmistrz Kietrza zarządza:

ZARZĄDZENIE Nr 17.A.2018 Burmistrza Kietrza z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze przetargu gruntu o pow. 0,0036 ha z części działki nr 1898/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-15 15:18:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie  art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. /,
art. 13 ust.1, art. 25, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./, uchwały Nr XLVI/422/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata części działki nr 1898/3 obręb Kietrz, położonej w obrębie ulicy Fabrycznej w Kietrzu oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 16.A.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat w trybie przetargowym gruntu           z części działki nr 1898/3 położonej w obrębie ul. Fabrycznej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 
Burmistrz Kietrza zarządza:

Informacja o wykazaniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 16:52:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Kietrza informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1, na okres 3 tygodni zostało wywieszone zarządzenie dotyczące wykazania do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działką nr 1652/3 położonej w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
Termin składania roszczenia o nabycie z mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 21 marca 2018 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 16:52:30
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 16:52:56
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 16:52:56
Artykuł był wyświetlony: 65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2018 Burmistrza Kietrza z dnia 18 stycznia 2018 roku. w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu o pow. 0,0080 ha z części działki nr 1985 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 14:50:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. /, art. 13 ust.1, art. 25, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 / oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 5.A.2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 1985 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz. 

ZARZĄDZENIE Nr 283.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, położonego w : Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Rozumicach, Nasiedlu, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 09:10:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

                Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm. /, uchwały Nr XLIV/390/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dogodnego wjazdu do nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 271.A.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia    do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dogodnego wjazdu do nieruchomości, położonego w : Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Rozumicach, Nasiedlu, stanowiącego własność Gminy Kietrz,

ZARZĄDZENIE Nr 282.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią położonego w Kietrzu, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-22 09:07:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 2147 z późn. zm. /, uchwały Nr XLIV/390/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dogodnego wjazdu do nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 271.A.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, uprawy polowe, poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią, utworzenie dogodnego wjazdu do nieruchomości, położonego w : Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Rozumicach, Nasiedlu, stanowiącego własność Gminy Kietrz, 

ZARZĄDZENIE Nr 280.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu z części działki nr 1977/2, 1642/3, 1985, 1852/10, 1840/4, 1979/3 położonych w Kietrzu z przeznaczeniem na plac pod garaż, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 12:54:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm../, uchwały Nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod garaż, kiosk, pomieszczenia gospodarcze, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 270.A.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 1876, 1977/2, 2028/4, 1642/3, 1874/7, 46/6, 1985, 1852/10, 1840/4, 1979/3, 1870/1, 317 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza zarządza:

Akapit nr 2 - brak tytułu

Burmistrz Kietrza zarządza :
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow. w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie  w planie zagosp.  przestrz. m. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu mies. za 1m²
dz. nr 1977/2 
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,0507
Kietrz
   ul.
Okrzei
 
grunt o pow. 33 m2 zabudowany dwoma garażami przenośnymi, nie stanowiącymi własności Gm. Kietrz,
 
Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszk. wielorodzinnej
Wydzierżawienie gruntu pod dwoma garażami z pierwszeństwem dla właścicieli garaży i dotychczasowych dzierżawców gruntu pod tym garażami.
 
3 lata
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1642/3
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,2100
    Kietrz                
      ul. Głubczycka
 grunt o pow. 45 m2 zabudowany garażem przenośnym, nie stanowiącym własności Gm. Kietrz,
 
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności. Funkcja uzupełn. zabud. usługowa, rzemiosło, bud. gospodarcze i garaże
Wydzierżawienie gruntu pod garażem z pierwszeństwem dla właściciela garażu i dotychczasowego dzierżawcy gruntu pod tym garażem .
 
3 lata
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1985
KW nr
OP1G/00021162/3
 
0,2665
 
   Kietrz               
      ul. Głowackiego
grunt o pow. 45 m2 zabudowany dwoma  garażami konstrukcji stalowej, nie stanowiącymi własności Gm. Kietrz,
 
Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu pod dwoma garażami z pierwszeństwem dla właścicieli garaży i dotychczasowych dzierżawców gruntu pod tym garażami
 
3 lata
 
0,30 zł/m²  netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1852/10
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,7381
   Kietrz            
     ul.
  Okopowa
grunt o pow. 15 m2 zabudowany garażem  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz,
 
Teren z podstawowym przeznaczeniem zieleni urządzonej (ukształtowanych i projektowanych)
Wydzierżawienie gruntu pod garażem z pierwszeństwem dla właściciela garażu i dotychczasowego dzierżawcy gruntu pod tym garażem.
3 lata
0,30 zł/m² netto          plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1840/4 
KW nr OP1G/00021162/3
 
0,0509
Kietrz            
   ul.
3 Maja
grunt o pow. 14 m2 zabudowany garażem przenośnym, nie stanowiącym własności Gm. Kietrz,
 
Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszk. wielorodzinnej
Wydzierżawienie gruntu pod garażem z pierwszeństwem dla właściciela garażu i dotychczasowego dzierżawcy gruntu pod tym garażem.
3 lata
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
dz. nr 1979/3        
KW nr OP1G/00036068/2
 
0,0654
   Kietrz             
    ul.    
Głowackiego
grunt o pow. 41 m2 zabudowany garażami przenośnymi, nie stanowiącymi własności Gm. Kietrz,
 
Teren z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności /ukształtowanych/
Wydzierżawienie gruntu pod dwoma garażami z pierwszeństwem dla właścicieli garaży i dotychczasowych dzierżawców gruntu pod tym garażami
 
3 lata
0,30 zł/m² netto                  plus podatek VAT według obowiązującej stawki
 
2. Dzierżawcy będą ponosili płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  w Kietrzu przez okres 21 dni od daty podpisania.
4. Z dniem 15 stycznia 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów /art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2/.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 12:54:09
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 12:54:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 12:54:12
Artykuł był wyświetlony: 196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 279.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia gruntu z części działki Nr 46/6 położonej w Kietrzu z przeznaczeniem na plac pod garaż, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 12:52:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm../, uchwały Nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod garaż, kiosk, pomieszczenia gospodarcze, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 270.A.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 1876, 1977/2, 2028/4, 1642/3, 1874/7, 46/6, 1985, 1852/10, 1840/4, 1979/3, 1870/1, 317 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza zarządza:

Akapit nr 2 - brak tytułu

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
   w planie zagosp.
  przestrz. m. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu mies. za 1m²
 
 dz. nr  46/6
o pow.
 0,7192 ha
         KW Nr OP1G/00021162/3               
 
 
 Kietrz,
     ul.   Okopowa
 
 
1-grunt o pow. 18 m2  -zabudowany garażem przenośnym konstrukcji stalowej, nie  stanowiącym własności Gm. Kietrz,
2 -grunt o pow. 20 m2  -zabudowany pomieszczeniem gospodarczym, zaadaptowane na garaż przez dzierżawcę,
3-grunt o pow. 18 m2 -zabudowany , pomieszczeniem gospodarczym, zaadaptowane na garaż przez dzierżawcę,
 
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa wielorodzinna /ukształtowanych i projektowanych/
 
 
 
Wydzierżawienie gruntu pod garażami konstrukcji stalowej i pomieszczeniem gospodarczymi z pierwszeństwem dla właścicieli garaży i dotychczasowych dzierżawców gruntu pod tymi garażami i pomieszczeniem
 
 
3 lata
 
 
 
 
 
0,30 zł/m² plus podatek vat według obowiązującej stawki 
 
 
 
2. Dzierżawcy będą ponosili płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przez okres 21 dni od daty podpisania.
4. Z dniem  15 stycznia 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów /art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2/.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 12:52:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 12:53:00
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 12:53:00
Artykuł był wyświetlony: 210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 278.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu z części działki Nr 2028/4 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 12:50:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm../, uchwały Nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod garaż, kiosk, pomieszczenia gospodarcze, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 270.A.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 1876, 1977/2, 2028/4, 1642/3, 1874/7, 46/6, 1985, 1852/10, 1840/4, 1979/3, 1870/1, 317 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza zarządza:

Akapit nr 2 - brak tytułu

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości
Pow. w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
 w planie zagosp.
 przestrz. m. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu mies. za 1m²
dz. nr 2028/4
 KW nr OP1G/00021162/3
0,2645
Kietrz,            ul.           Głowackiego
1-grunt o pow. 15 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
2 -grunt o pow. 15 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
3-grunt o pow. 18 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
4-grunt o pow. 15 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz.
5-grunt o pow. 15 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
6-grunt o pow. 21 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Wydzierżawienie gruntu pod 6 garażami  typu „blaszak”  z pierwszeństwem dla właścicieli garaży i dotychczasowych użytkowników gruntu pod tymi garażami .
 
3 lata
 
0,30 zł/m²       plus podatek VAT według  obowiązującej stawki 
 
2. Dzierżawcy będą ponosili płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przez okres 21 dni od daty podpisania.
4. Z dniem 15 stycznia 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy  w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów /art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2/.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 12:50:26
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 12:50:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 12:50:29
Artykuł był wyświetlony: 198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE Nr 277.A.2017 Burmistrza Kietrza z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat gruntu z części działki Nr 1874/7 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 12:49:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm../, uchwały Nr XLIV/389/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości Gminy Kietrz z przeznaczeniem na plac pod garaż, kiosk, pomieszczenia gospodarcze, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, przedmiotem kolejnej umowy jest ta sama nieruchomość oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 270.A.2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntu z części działki nr 1876, 1977/2, 2028/4, 1642/3, 1874/7, 46/6, 1985, 1852/10, 1840/4, 1979/3, 1870/1, 317 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza zarządza:

Akapit nr 2 - brak tytułu

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości
Pow. w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie
 w planie zagosp.
 przestrz. m. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość czynszu mies. za 1m²
dz. nr 1874/7
 KW nr OP1G/00021162/3
0,2632
Kietrz,            ul.           Krasińskiego
1-grunt o pow. 15 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
2 -grunt o pow. 11 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
3-grunt o pow. 12 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
4-grunt o pow. 15 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz.
5-grunt o pow. 10 m2 -zabudowany garażem przenośnym typu „blaszak”  nie stanowiącym własności Gm. Kietrz
 
Teren czasowych miejsc postojowych, garaży i obsługi
Wydzierżawienie gruntu pod 5 garażami  typu „blaszak”  z pierwszeństwem dla właścicieli garaży i dotychczasowych użytkowników gruntu pod tymi garażami .
 
3 lata
 
0,30 zł/m²       plus podatek VAT według  obowiązującej stawki 
 
2. Dzierżawcy będą ponosili płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przez okres 21 dni od daty podpisania.
4. Z dniem 15 stycznia 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy  w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów /art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2/.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 12:49:16
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 12:49:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 12:49:18
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu