ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZARZĄDZENIE NR 57.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 632 położonej w Nowej Cerekwi stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 11:43:20

ZARZĄDZENIE Nr 55.A.2018 Burmistrza Kietrza z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazania do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gruntu z części działek położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 14:26:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 /, art. 13 ust. 1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm./ oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 54.A.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gruntu    z części działek położonej w Kietrzu,  stanowiącej własność Gminy Kietrz.
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu