ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 160.A.2018 Burmistrza Kietrza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-07 14:02:08 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-07 14:02:10 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 160.A.2018
Burmistrza Kietrza z dnia 5 września 2018 roku
 
w sprawie wykazania do oddania w dzierżawę na czas oznaczony trzech lat gruntu z części działki nr 27/11 położonej w Lubotyniu z przeznaczeniem na posadowienie garaży, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), art.13 ust.1, art. 25 ust.1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm../, oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 159.A.2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony trzech lat gruntu z części działki nr 27/11 położonej w Lubotyniu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza :
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie                 w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres dzierżawy
Wysokość miesięcznej opłaty z tyt. dzierżawy, termin wnoszenia opłat
 dz. nr  27/11
o pow. 2,5797 ha
         KW Nr OP1G/00030116/2
 
 Lubotyń
 
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Lubotyń gminie Kietrz.   Wg. ewidencji gruntów działka 27/11 oznaczona jest jako:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
Lzr-RIIIa – gruntu zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
Ba- tereny przemysłowe.
 
ZPu - tereny zieleni urządzonej,                      R- tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze)
 
Wydzierżawienie gruntu o powierzchniach:
- 0,0026 ha,
- 0,0017 ha,                             z przeznaczeniem na garaże konstrukcji stalowej.
 
3 lata
 
0,30 zł/m² gruntu plus podatek vat według obowiązującej stawki 
Termin płatności:
do 20 każdego miesiąca
 
2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2018-09-07 14:02:08
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 14:02:10
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2018-09-07 14:02:10
Artykuł był wyświetlony: 15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu