ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2018 Burmistrza Kietrza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-22 14:50:11 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-22 14:52:49 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2018 
Burmistrza Kietrza z dnia 22 sierpnia 2018 roku.
 
w sprawie wykazania do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 (trzech) lat nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Kościuszki 14a, zabudowanej obiektem sportowym Krytą Pływalnią 
 
             Na podstawie art. 30  ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994     z późn. zm. /, art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm. / oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 147.A.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 (trzech) lat nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Kościuszki 14a, zabudowanej obiektem sportowym Krytą Pływalnią 
 
Burmistrz  Kietrza zarządza :
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
 
Oznaczenie nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospod. przestrzennego Miasta Kietrz    
Wysokość miesięcznych opłat z tut. dzierżawy oraz termin wnoszenia opłat   
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę
KW Nr OP1G/00014610/7 
dz. nr 1683/1 k.m.2
ul. Kościuszki 14a
rodzaj użytku:
Bi-inne tereny zabudowane
 
Grunt: 0,2043 ha
Obiekt budowlany:
1 472,2m2-pow. zabudowy
11 430m3- pow. kubatury
1 378,2m2-pow. użytkowa 
Nieruchomość gruntowa położona w Kietrzu przy ulicy Kościuszki 14a, zabudowana obiektem sportowym Krytą Pływalnią. Obiekt oddany do użytku w 2011 r.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Kościuszki i uzbrojenia  w sieci infrastruktury technicznej.
Obiekt posiada pełne wyposażenie niezbędne dla jego należytego  funkcjonowania, w tym środki trwałe. Aktualnie obiekt pozostaje               w administracji gminnej jednostki organizacyjnej na podstawie umowy wykonawczej z dn.15.03.2011 r. z późn.zm.
W obiekcie przedmiotem odpłatnego najmu na rzecz podmiotów zewnętrznych są lokale użytkowe. Umowy zawarte są na czas nieoznaczony.
5U – tereny zabudowy usługowej
SA- stanowisko archeologiczne
S.C. – pas izolujący teren cmentarza
Czynsz
miesięczny:
5 920,00 zł
netto plus
podatek VAT
wg obowiązującej
stawki tj. 23%
Termin płatności:
do 20-dnia każdego
miesiąca
 
 
Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę  na czas oznaczony 3 (trzech) lat w drodze bezprzetargowej na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego Hydrokan Sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.
 
 
2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.
3. Szczegółowe warunki zarządzania i administrowania przedmiotem dzierżawy, określone zostaną w porozumieniu w sprawie warunków prowadzenia działalności przez Dzierżawcę oraz zasad wzajemnych rozliczeń.
4. Na podstawie §1 pkt 2 Uchwały Nr XLI/216/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dn. 26.11.2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego , Dzierżawca zwolniony będzie z płatności podatku od nieruchomości zajętej na potrzeby prowadzenia działalności sportowej.
5. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl  przez okres 21 dni od dnia jego podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
6. Pierwszeństwo nabycia: nie dotyczy.
7. Zasady aktualizacji opłat: określone zostaną w umowie dzierżawy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2018-08-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2018-08-22 14:50:11
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2018-08-22 14:52:49
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2018-08-22 14:52:49
Artykuł był wyświetlony: 53 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu