ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 141.A.2018 Burmistrza Kietrza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-16 15:47:56 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-16 15:49:06 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 141.A.2018
Burmistrza Kietrza z dnia 13 sierpnia 2018 roku
w sprawie wykazania do użyczenia na czas nieoznaczony gruntu z części działek położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
 
       Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. /, art. 13 ust.1, art. 25, art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 140.A.2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony gruntu z części działek położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.
 
Burmistrz Kietrza zarządza :
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.
Oznaczenie nieruchomości
Pow. w ha
Położenie
Opis nieruchomości
Przeznaczenie  w planie zagospodarowania  przestrzennego m. Kietrz
Cel dzierżawy
Okres dzierżawy
dz. nr 1796
KW nr OP1G/00023427/3
 
0,0212
 Kietrz
ul. Niepodległości
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe                    Na gruncie o pow. 2 m2 usytuowany jest  pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej, nie stanowiący własność Gm. Kietrz.
 
4 ZP - tereny zieleni urządzonej  (ukształtowane i projektowane)
Użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod pojemnik  z odzieżą używaną.
 
Na czas nieoznaczony
dz. nr 317
KW nr OP1G/00023427/3
 
0,4480
Kietrz         ul.
Głowackiego
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz.          Na gruncie o pow. 4 m2 usytuowane są dwa pojemniki metalowe na zbiórkę odzieży używanej, nie stanowiące własności Gm. Kietrz,
 
4 ZP - tereny zieleni urządzonej  (ukształtowane i projektowane)
Użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod pojemnik  z odzieżą używaną.
 
Na czas nieoznaczony
dz. nr 1870/1
KW nr OP1G/00025779/9
 
1,4538
Kietrz         ul.       Matejki
Zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp.          Na gruncie o pow. 2 m2 usytuowany jest  pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej, nie stanowiący własność Gm. Kietrz.
 
 32 U – tereny zabudowy  usługowej.
Użyczenie gruntu z przeznaczeniem pod pojemnik  z odzieżą używaną.
Na czas nieoznaczony
 
2. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu użyczenia zawarte zostaną w aneksie do umowy użyczenia Nr WGN.6850.3.2018.HP z dnia 23 kwietnia 2018 r.
3. Biorący do używania będzie ponosił płatności z tytułu podatku od nieruchomości.
4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przez okres 21 dni od daty podpisania oraz podane do publicznej wiadomości.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Henryk Pawlina Data wytworzenia informacji: 2018-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Henryk Pawlina Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 15:47:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 15:49:06
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 15:49:06
Artykuł był wyświetlony: 38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu