ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 143.A.2018 Burmistrza Kietrza

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-16 12:44:37 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-16 12:44:52 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 143.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 1929/2 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LI/461/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1929/2 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 95.A.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1929/2 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  1929/2
 
pow. 0,0199 ha
 
k.m. 19
 
KW Nr
OP1G/000
21162/3
 
Kietrz
ulica Nadbrzeżna
 
Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej. Obecnie działka jest niezabudowana i stanowi pas gruntu, kształtem zbliżony do prostokąta, użytkowany jako podwórze oraz ogród posesji oznaczonej adresowo: Górska 7. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka znajduje się w terenie zagrożenia powodziowego. Nieruchomość jest uzbrojona
w urządzenia infrastruktury technicznej.
Część działki wydzierżawiona na 3 lata umową z dnia 26.02.2018 r. właścicielowi działki sąsiedniej oznaczonej numerem 623/4.
 
87MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
SOKB – strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
SZP100 – granice zasięgu obszarów zagrożenia powodzią P=1%.
SZP500 – granice zasięgu obszarów zagrożenia powodzią P=0,2%.
 
 
8 200,00 zł
netto
 
(słownie: osiem tysięcy dwieście złotych  00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
 
Sprzedaż
w drodze bezprzetargowej

na poprawę
warunków gospodarowania sąsiednią nieruchomością oznaczoną działką nr 623/4
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ogłoszenia oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl  przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 2 października 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy
o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-08-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-08-16 12:44:37
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-08-16 12:44:52
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-08-16 12:44:52
Artykuł był wyświetlony: 43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu