ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 89.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-30 15:51:19 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 15:53:12 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 89.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 24 maja 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 1938/4 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr L/452/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1938/4 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 60.A.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1938/4 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  1938/4
 
pow. 0,1789 ha
 
k.m. 17
 
KW Nr
OP1G/000
32725/8
 
Kietrz
ulica Kościuszki
Działka stanowi grunt niezabudowany, położony w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową tereny usług sportu oraz tereny użytkowane rolniczo, w niedalekiej
odległości od cmentarza. Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz). Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część nieruchomości (wzdłuż ulicy Kościuszki) stanowi przydrożna skarpa porośnięta kilkoma drzewami, które nie wpływają na wartość działki. W pozostałej części ukształtowanie terenu jest płaskie
o nieznacznych deniwelacjach. Na terenie działki prowadzone są aktualnie prace związane z doprowadzeniem urządzeń infrastruktury technicznej do nieruchomości sąsiednich (nowo posadowione studzienki kanalizacyjne). Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Kościuszki.
 
1PH/F – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW, obiektów usługowych handlowych.
SC – pas izolujący teren cmentarza.
A-35/65 – stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru.
 
 
60 000,00 zł
netto
 
(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2.  Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 19 lipca 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 15:51:19
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 15:53:12
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 15:53:12
Artykuł był wyświetlony: 29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu