ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 87.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-30 15:45:55 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 15:46:05 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 87.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 24 maja 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 642/2 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLVIII/445/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 642/2 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 49.A.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 642/2 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nw. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
działka
nr 642/2
 
pow. 0,0211 ha
 
k.m. 19
 
KW Nr
OP1G/000
21798/0
 
Kietrz
ulica Ogrodowa
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Część nieruchomości utwardzona jest kostką betonową (wjazd na teren nieruchomości przyległej – działki nr 642/3).Ukształtowanie terenu płaskie. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej ma łatwy dostęp do mediów znajdujących się
w drodze (ulicy Ogrodowej), tj. energii elektrycznej, instalacji wodnej i gazowej. Działka wg ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).
Nieruchomość oddana jest w dzierżawę do 30.11.2020 r.
 
43U – tereny zabudowy usługowej.
1KDG1 – teren drogi publicznej klasy G – gówna (projektowana obwodnica miasta Kietrz).
SOKB – strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
 
 
13 500,00 zł
netto
 
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych  00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze bezprzetargowej

na poprawę
warunków gospodarowania sąsiednią nieruchomością oznaczoną działką nr 642/3
 
2.  Niniejsze zarządzenie  będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl  przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 19 lipca 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 15:45:55
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 15:46:05
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 15:46:05
Artykuł był wyświetlony: 27 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu