ˆ

Wykaz nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 84.A.2018 BURMISTRZA KIETRZA

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-30 15:40:57 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 15:41:48 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 84.A.2018
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 23 maja 2018 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLIV/392/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 40.A.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  339/2
 
pow. 0,7513 ha
 
k.m. 2
 
KW Nr
OP1G/000
39925/9
 
Wojnowice
 
Działka stanowi grunt rolny, który na chwilę obecną w niewielkiej części użytkowany jest rolniczo. Większa część działki jest zakrzaczona oraz porośnięta drzewami, które nie przedstawiają wartości użytkowej. Działka ma nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu – pochyłe. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd i dostęp do działki możliwy
za pośrednictwem drogi polnej – działki oznaczonej numerem 334.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi sady (S-ŁIV – 0,3413 ha), nieużytki (N – 0,4022 ha) i grunty pod rowami (W-ŁVI – 0,0078 ha).
 
 
R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki
i pastwiska, uprawy ogrodnicze).
STZ – granice terenów wyłączonych z zabudowy – tereny bilansowe złóż surowców mineralnych.
 
30 000,00 zł
 
(słownie: trzydzieści tysięcy  złotych 00/100)
 
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2.  Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl  przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 18 lipca 2018 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) cena działki zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Szczygieł Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Szczygieł Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 15:40:57
Wprowadził informację do BIP: Paulina Szczygieł Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 15:41:48
Osoba, która zmieniła informację: Paulina Szczygieł Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 15:41:48
Artykuł był wyświetlony: 23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu