2013 - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

2013

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-02-14 08:48:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Paul Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 08:48:41
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Paul Data wprowadzenia do BIP 2013-02-14 08:48:41
Wprowadził informację do BIP: Aneta Kopeczek Data udostępnienia informacji: 2013-02-14 09:09:10
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Kopeczek Data ostatniej zmiany: 2013-10-01 15:45:10
Artykuł był wyświetlony: 2658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXXV/279/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-25 11:46:47

Załączniki

 • uchwała (PDF, 5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-25 11:49:13 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-25 11:49:13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Herud Data wytworzenia informacji: 2013-10-25 11:46:47
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Herud Data wprowadzenia do BIP 2013-10-25 11:46:47
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-10-25 11:49:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-10-25 13:49:18
Artykuł był wyświetlony: 1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała Nr XXXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:35:12

Załączniki

 • 286 (PDF, 8.7 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 11:22:23 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 11:22:23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:35:12
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:35:12
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 11:22:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 12:22:30
Artykuł był wyświetlony: 1719 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXVII/287/2013 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:27:20

Załączniki

 • 287 (PDF, 109.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:28:17 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:28:17

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:27:20
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:27:20
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:28:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:56:48
Artykuł był wyświetlony: 1806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXVII/288/2013 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:29:06

Załączniki

 • 288 (PDF, 211.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:29:42 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:29:42

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:29:06
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:29:06
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:29:47
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:57:01
Artykuł był wyświetlony: 1746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁANR XXXVII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:51:03

Załączniki

 • 289 (PDF, 39 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:51:39 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:51:39

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:51:03
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:51:03
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:51:43
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:51:43
Artykuł był wyświetlony: 1819 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXVII/290/2013 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę i inne organy oraz granice ich obwodów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:30:11

Załączniki

 • 290 (PDF, 98 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:30:38 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:30:38

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:30:11
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:30:11
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:30:41
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:57:15
Artykuł był wyświetlony: 1759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA NR XXXVII/291/2013 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:52:01

Załączniki

 • 291 (PDF, 31.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:53:31 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:53:31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:52:01
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:52:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:53:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:53:34
Artykuł był wyświetlony: 1716 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

U c h w a ł a Nr XXXVII/292/2013 R a d y M i e j s k i e j w K i e t r z u z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży działki nr 174/3 położonej w Lubotyniu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:53:58

Załączniki

 • 292 (PDF, 335.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:54:32 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:54:32

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:53:58
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:53:58
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:54:37
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:54:37
Artykuł był wyświetlony: 1765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

U c h w a ł a Nr XXXVII/293/2013 R a d y M i e j s k i e j w K i e t r z u z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony powierzchnię 2,00 m2 w pomieszczeniu mieszczącym się na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu ul. 3 Maja 1 i powierzchnię na dachu budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu, oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-18 10:55:04

Załączniki

 • 293 (PDF, 26.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-18 10:55:29 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:55:29

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Kopeczek Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 10:55:04
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Kopeczek Data wprowadzenia do BIP 2013-11-18 10:55:04
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2013-11-18 10:55:32
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2013-11-18 11:55:32
Artykuł był wyświetlony: 1730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu