Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 94/2020 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 9 październik 2020 r.

ZARZĄDZENIE  NR 94/2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 9 październik 2020 r.

 

w sprawie składu Jury  Konkursu Fotograficznego „GMINA KIETRZ – MOJE SPOJRZENIE”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W skład Jury  Konkursu fotograficznego „Gmina Kietrz – moje spojrzenie ” wchodzą osoby:

- Michał Fita

- Małgorzata Antoszczyszyn

- Agnieszka Gogolewska

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz