ˆ

Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustawienie reklam w pasie drogowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 13:33:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG Nr KB/06  
w Kietrzu  
 
 
 
         
  Nazwa usługi:  USTAWIENIE REKLAM W PASIE DROGOWYM.

    

Podstawa prawna:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXI/124/2004, z dnia 24.08.2004r.

 
 
Wymagane dokumenty:
·    Wniosek (do pobrania w tut. Urzędzie, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pok. Nr 2 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu)
·     rysunek określający wymiary,
·     proponowaną grafikę i mapkę ideową lub nieaktualną ze wskazaniem miejsca ustawienia.
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : Miejski w Kietrzu, ul. 3-go Maja 1, 48-130 Kietrz, pok. Nr 2.
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pok. Nr 21. Nr telefonu 4854356 w. 32 ;
Godziny pracy: poniedziałek : 8.00-16.00 , wtorek-piątek  7.30 – 15.30.
Rodzaj rozstrzygnięcia : Zezwolenie na ustawienie reklamy.
 
Termin załatwienia sprawy:
Ok. 1 tygodnia.
Opłaty:
Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1m2 powierzchni reklamy, w wysokości – 0,15 zł. W przypadku reklamy kilkustronnej, liczona jest powierzchnia każdej ze stron.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
Brak
 
 
 
wniosek_do_kb_06.doc
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-11 13:33:31
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-11 13:33:31
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-11 13:33:31
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-06-11 15:33:31
Artykuł był wyświetlony: 4975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 12:10:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Miejski                       KARTA   USŁUG Nr KB/05 
w Kietrzu   
 
 
 
 
        
Nazwa usługi:    ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ.
    
Podstawa prawna:
 
Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXI/124/2004, z dnia 24.08.2004r.
 
Wymagane dokumenty:
·      Wniosek (do uzyskania w tut. Urzędzie, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pok. Nr 2 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu),
·      mapka nieaktualna 1:500, 1:1000 lub 1:2000,
·          dokumentacja projektowa (do wglądu).
 
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
Miejsce złożenia wniosku : Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3-go Maja 1, 48-130 Kietrz, pok. Nr 21.
Miejsce, w którym faktycznie wykonywana jest usługa: Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pok. Nr 2. Nr telefonu 4854356 w. 32;
Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00 , wtorek-piątek  7.30 – 15.30.
Rodzaj rozstrzygnięcia : Decyzja zezwalająca na zajęcie pasa drogowego.
 
Termin załatwienia sprawy:
Ok. 5 tygodni od daty złożenia wniosku.
 
Opłaty:
Za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych:
§           przy zajęciu chodnika – 0,50 zł,
§           przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 0,80 zł,
§           przy zajęciu jezdni 20% do 50% szerokości – 1,50 zł,
§           przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jej szerokości – 3,00 zł,
§           przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego – 0,40 zł.
 
Za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczenia w
nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami  
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, roczne opłaty 
 wynoszą:
§           powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym – 
       10,00 zł,
§           powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego na drogowym obiekcie
       inżynierskim – 15,00 zł,
§           przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w
       wysokości 50% określonych wyżej.
 
 Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat
 obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące
 niepełne), umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.  
 Za każdy dzień zajęcia 1 m 2 powierzchni pasa drogowego dróg
 gminnych umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z
 potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
§          za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy  obiektu handlowego
      lub usługowego – 0,20 zł,
§          za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego faktycznie zajętego terenu przez rzut poziomy
      innych obiektów – 0,20 zł.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Kietrza w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Brak
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-06-11 12:10:02
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-06-11 12:10:02
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-06-11 12:10:02
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2017-07-17 15:05:02
Artykuł był wyświetlony: 5074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opinia do wstępnego podziału nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 13:17:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

KARTA   USŁUG  Nr KB/04

Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-10 10:53:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

KARTA   USŁUG  Nr KB/03
 

Ustalenie warunków zabudowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 13:48:26

Akapit nr 2 - brak tytułu

KARTA   USŁUG  Nr KB/02

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-06-11 14:05:09

Akapit nr 2 - brak tytułu

KARTA   USŁUG  Nr KB/01
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu